Fimpa flosklerna!

Sen årsskiftet är jag programledare för en radiopodd som heter ”Hälsa för ohälsosamma”. Ambitionen med den är att diskutera med olika experter och politiker kring hälsofrågor. Vi har tagit upp kost och vad som är bra eller mindre bra mat. VI har diskuterat motionens effekter med diverse experter.… >>

Anlagda bränder och mordbränder bland personer med autismspektrumtillstånd

Bild: Freer/Shutterstock.com

”Mordbrand” och ”anlagd brand” syftar på bränder som orsakats medvetet, och begreppen används oftast synonymt inom litteratur på området. Det är dock viktigt att veta vad det är som skiljer dessa två termer åt. Mordbrand är ett specifikt brott, och ”mordbrännare” syftar därmed på någon som fällts för mordbrand; säger man att en brand anlagts betyder det visserligen att det gjorts medvetet, men då föreligger inget fällande domslut.… >>

Barn som mobbas

Bild: Veronica Louro/Shutterstock.com

Människor jävlas inte sällan med varandra. Från dagis till arbetsplatser och äldreboenden finns folk som slåss, tafsas, förolämpar, förnedrar, knuffar och utestänger andra, eller sprider rykten som undergräver andras anseende. En särskild form av jävelskap är mobbning. En vanlig definition säger att mobbning äger rum ”när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig” (Olweus, 1999).… >>