Barn som mobbas

Bild: Veronica Louro/Shutterstock.com

Människor jävlas inte sällan med varandra. Från dagis till arbetsplatser och äldreboenden finns folk som slåss, tafsas, förolämpar, förnedrar, knuffar och utestänger andra, eller sprider rykten som undergräver andras anseende. En särskild form av jävelskap är mobbning. En vanlig definition säger att mobbning äger rum ”när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig” (Olweus, 1999).… >>

Symptom, styrkor och svagheter

coloured brain
Bild: Anita Ponne/Shutterstock.com

Symptom, diagnos och behandling är den medicinska modellens fundament. Om patienten lider av smärta eller någon form av funktionsnedsättning undersöker man symptomen och lägger fram en diagnos. Väldigt ofta finns effektiv behandling att tillgå. För utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar – ESSENCE – ser situationen annorlunda ut.… >>

Personlighetsstörning – eller?

Bild: Ursula Ferrara /Shutterstock.com

Nästan alla som diagnostiseras med ADHD eller autism före 7 års ålder kommer vid 18 års ålder att uppfylla kriterierna för en eller annan personlighetsstörning. Samtidigt har de flesta (om inte alla) som diagnostiserats med en personlighetsstörning efter 18 års ålder haft ESSENCE-relaterade problem långt innan deras kroniska personlighetsstörning först yttrade sig.… >>