Uppdatering av vårt nyhetsbrev

Många av våra prenumeranter har bett oss att ordna så att det endast skickas ut nyhetsbrev på antingen svenska eller engelska, inte båda.

Vi håller just nu på att byta ut vårt gamla system MailPoet mot MailChimp. Det nya ska kunna läsa av våra blog-feeds på respektive språk, och därför kunna skicka de olika språkversionerna till olika prenumeranter.… >>

Adhd hos flickor, en sammanställning av kunskapsutvecklingen under åren 2000-2010 av Svenny Kopp

Denna sammanställning av kunskapsutvecklingen om adhd hos flickor omfattar en tioårig tidsperiod mellan åren 2000-2010. De viktigaste publicerade engelsk språkliga vetenskapliga artiklar om flickor med adhd har gåtts igenom, sammanfattats och tagits med i denna presentation.… >>

Att diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning

Bild: Photographee.eu/Shutterstock.com

Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en viktig diagnos. Den berättigar till lagstadgad hjälp och stöd enligt LSS samt rättigheten att ansöka till och därmed att tillgodogöra sig särskolans läroplan. Att få diagnosen IF väcker ofta känslor av sorg hos den berörda och dess familj, oavsett om symtom på inlärningsproblem redan tidigare identifierats och accepterats.… >>