Syskon till barn med autism – hjältar med egna behov

Five children dressed in superheroes outfits

Bild: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Att få ett syskon är för de flesta en stor omställning. Det innebär förväntan, glädje och intresse, men också en stor förändring i familjens liv. I början är det naturligt att den lilla babyn behöver mer av allas uppmärksamhet, vilket i sig kan vara en stor utmaning för samtliga i familjen.… >>

Hallå barnet!

Child looking through a gap

Bild: Drop of Light/Shutterstock.com

Både i förskolans och skolans värld är det barnen/eleverna som dominerar i antal, men när det gäller vems röst som hörs utåt så dominerar de vuxna. Ganska naturligt kan man kanske tycka, då det är de vuxna som ska ta huvudansvaret för vad som sker i våra pedagogiska verksamheter.… >>

Specialpedagog i sjukvården – JA TACK!

A group of classmates giving a thumbs up to the camera

Bild: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Idag vill jag lyfta fram min egen profession; specialpedagoger. Specialpedagoger arbetar vanligtvis inom förskola/skola, men också inom andra verksamheter, som t ex i sjukvården. Detta kan för en del kanske låta lite märkligt, men likaväl som att vi har tex läkare i skolan så behövs pedagoger inom vissa delar av vården.… >>