Children also have brains by Ola Skjeldal

Photo by Gustavo Fring from Pexels.com

THIS BLOG IS ONLY AVAILABLE IN ENGLISH

”The panorama of neurological conditions in childhood is extensive, and requires the same clinical neurological experiences as in adulthood. ”

During the years I have been a neurologist, most of my clinical activity and my ”doctor’s heart” have been devoted to children and adolescents with neurological diseases.… >>

Kan självbestämmande bli vanvård? av Lena Nylander

Foto: Ju PhotoStocker/Shutterstock.com

Lagen LSS är nu drygt 25 år gammal, och har betytt mycket för många som har funktionsnedsättningar. Lagen ger möjlighet till insatser som innebär stöd och service, och genom detta stöd ska individerna som omfattas ges möjlighet till ett liv som andra, med delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och frivillighet.… >>