Kan självbestämmande bli vanvård? av Lena Nylander

Lagen LSS är nu drygt 25 år gammal, och har betytt mycket för många som har funktionsnedsättningar. Lagen ger möjlighet till insatser som innebär stöd och service, och genom detta stöd ska individerna som omfattas ges möjlighet till ett liv som andra, med delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och frivillighet. Man måste, själv eller genom företrädare, … Fortsätt läsa Kan självbestämmande bli vanvård? av Lena Nylander