Ensamvargsterrorism: Sårbarheter och Risker vid autism

Red person among a group of black persons

Bild: Ioannis Pantzi/Shutterstock.com

Terrorism inbegriper utförandet av våldshandlingar av politiska, religiösa eller ideologiska skäl. Terrorism karaktäriseras och förstås traditionellt som ett gruppfenomen (Nesser, 2012). Relativt nyligen har en ny typ av terrorhot uppkommit – ”ensamvargsterrorister”, på engelska ”lone wolf terrorists” (Barnes, 2012).… >>

Akut behov av ett autismscreening-verktyg som inte är orienterat mot pojkar och män

Woman laying in cardboard box trying to fit

Bild: g-stockstudio/Shutterstock.com

Jämfört med män upptäcks och diagnostiseras ofta kvinnor med autismspektrumtillstånd (AST) mycket senare. Kvinnor med AST brukar även endast få diagnos då den autistiska symptombilden är mycket svårare och/eller har fler samtidigt förekommande beteendemässiga och/eller kognitiva problem. Underidentifieringen av detta tillstånd hos kvinnor har resulterat i en manligt orienterad förståelse av vad AST innebär, vilket i sin tur har uppenbart avgörande implikationer för vår kliniska och vetenskapliga förståelse av detta tillstånd.… >>