Genomtäckande anorexistudie ger nya förklaringsmodeller – reflektioner från huvudforskaren

Bild: Marcos Mesa Sam Wordley/Shutterstock.com
CYNTHIA BULIK

Bild: Brian Strickland

Den 15 juli publicerade Nature Genetics vår genomtäckande associationsstudie på 16 992 individer med anorexi och 55 525 kontrollpersoner, varav de flesta undersöktes som del av Anorexia Nervosa Genetics Initiative (ANGI), ett initiativ genomfört av USA, Sverige, Danmark, Australien och till viss del Nya Zeeland.… >>