Fimpa flosklerna!

Sen årsskiftet är jag programledare för en radiopodd som heter ”Hälsa för ohälsosamma”. Ambitionen med den är att diskutera med olika experter och politiker kring hälsofrågor. Vi har tagit upp kost och vad som är bra eller mindre bra mat. VI har diskuterat motionens effekter med diverse experter.… >>

Alla måste kunna ESSENCE

Full length of people with different occupations standing against white background

Bild: Andrey Popov/Shutterstock.com

När jag för några år sedan tillträdde som chef för Prima Vuxenpsykiatri Liljeholmen fanns det en specialenhet för neuropsykiatriska utredningar och behandlingar på själva mottagningen. Problemet var att den inte räckte till. Jag funderade på hur jag skulle lösa problemet men till sist insåg jag att jag var tvungen att omstrukturera.… >>

Psykologer och psykiatriker måste samarbeta

Two people pushing jigsaw pieces together with sunset

 Bild: Sergey Nivens/Shutterstock.com

Alla psykiatriska diagnoser är syndromdiagnoser. Det är inget konstigt med det, faktum är att de allra flesta medicinska diagnoser även utanför psykiatrin ställs kliniskt utifrån att en patient uppvisar ett antal symptom. Det som skiljer psykiatrin från annan verksamhet är att dessa symptom inte kan verifieras med biologiska markörer av olika slag.… >>

Biomarkörer kan leda till bättre behandling

Test tubes lined up in laboratory with pipette in one

Bild: PowerUp/Shutterstock.com

Psykiatriska tillstånd har länge varit oerhört stigmatiserande för den som lider av dem. Det är inget man pratat om och därför har också de psykiska funktionsnedsättningarna varit kraftigt underdiagnostiserade. I kombination med att man dessutom haft olika uppfattningar och ideologier inom specialiteten var det för några decennier sedan svårt för den som hade psykiska problem att få adekvat hjälp.… >>