Att diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning

Bild: Photographee.eu/Shutterstock.com

Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en viktig diagnos. Den berättigar till lagstadgad hjälp och stöd enligt LSS samt rättigheten att ansöka till och därmed att tillgodogöra sig särskolans läroplan. Att få diagnosen IF väcker ofta känslor av sorg hos den berörda och dess familj, oavsett om symtom på inlärningsproblem redan tidigare identifierats och accepterats.… >>

Genomtäckande anorexistudie ger nya förklaringsmodeller – reflektioner från huvudforskaren

Bild: Marcos Mesa Sam Wordley/Shutterstock.com
CYNTHIA BULIK

Bild: Brian Strickland

Den 15 juli publicerade Nature Genetics vår genomtäckande associationsstudie på 16 992 individer med anorexi och 55 525 kontrollpersoner, varav de flesta undersöktes som del av Anorexia Nervosa Genetics Initiative (ANGI), ett initiativ genomfört av USA, Sverige, Danmark, Australien och till viss del Nya Zeeland.… >>

Dean Falk mot Herwig Czech: Asperger var inte nazist

Bild: ibreakstock/Shutterstock.com

Som de flesta läsare av den här bloggen redan vet har det varit ett väldigt liv i media de senaste 18 månaderna kring Hans Aspergers påstådda samröre med nazisterna under andra världskriget. Edith Sheffer och Herwig Czech har anklagat Asperger för en rad hemskheter och därigenom övertygat alla möjliga människor att Asperger var en förfärlig man som – fullt medvetet – skickade unga barn till sin död på den ökända kliniken Am Spiegelgrund.… >>